O szkole

Dane Placówki szkolnej:
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie
44-362 Bluszczów ul. Wiejska 8
Tel. (32) 451 25 30
Wynajęcie sali gimnastycznej


Szkoła udostępnia odpłatnie dla wszystkich chętnych salę gimnastyczną w dni robocze od 16.00 do 22.00, a w dni wolne po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły. Zgłoszenia są przyjmowane w sekretariacie szkoły w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00 pod nr. telefonu (32) 451 25 30