NAUCZYCIELE

Nowa strona 1

Imię i Nazwisko

Przedmiot

mgr Katarzyna Ciuraj

dyrektor,

j. polski

mgr Maria Lenczyk

edukacja wczesnoszkolna,

muzyka

mgr Sabina Skatuła

edukacja wczesnoszkolna

mgr Helena Sosna

edukacja wczesnoszkolna

mgr Karina Pytlik – Lupa 

plastyka

mgr Hanna Bugla

wychowanie fizyczne,

nauczyciel wspomagający w grupie integracyjnej

mgr Joanna Styrnol

j. polski

mgr Krystyna Miljon

matematyka,

zajęcia techniczne

mgr Marek Wodecki

j. angielski

mgr Kornelia Parma – Janca

religia

mgr Andrzej Wodecki

wychowanie fizyczne,

zajęcia komputerowe

ks dr Bernard Rak

religia

mgr Hanna Smołka

historia,

biblioteka, świetlica

mgr Henryka Warońska

logopeda

mgr Irena Bańczyk

wychowanie przedszkolne

mgr Edyta Sosulska

wychowanie przedszkolne,

surdopedagog

mgr Joanna Nowosad

pedagog szkolny,

wychowanie przedszkolne

mgr Katarzyna Helczyk

wychowanie przedszkolne,

 j. angielski

mgr Dorota Banko – Starzyk

przyroda

mgr Renata Ficek

tyflopedagog

mgr Ewelina Solich

logopeda